ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİMİ

  Dr. Gordon bu “anne-baba okulunu” geliştirdiğinden ve 1962 yılında ilk kursunu verdiğinden bu yana 43 ülkede bir milyonun üzerinde anababa bu kursu tamamladı. EAE, bilimsel çalışmalarca çocukların özdisiplinini, kendine güvenini ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma becerilerini geliştirdiği kanıtlanmış belirli becerileri anababalara öğretmede öncülük yapmıştır.

   EAE, anababaların herhangi bir ceza uygulamasını gereksiz kılar, dolayısıyla çocuğun agressifliğini ve şiddete başvurmasını azaltır. Araştırmalar, çocukların kendi anababalarının şiddete ve cezaya başvurmayan tutumlarını model aldıklarını ve kendilerinin de çocukları olunca EAE anababaları haline geldiklerini göstermektedir.  Siz de EAE’ de öğrendiğiniz becerilerin evliliğinizi zenginleştirmede ve iş yaşamındaki ilişkilerinizi güçlendirmede eşit derecede etkili olduğunu farkedeceksiniz.

   Gelişiminiz ve öğreniminizle ilgili asıl sorumluluk siz öğrenenlerde olduğundan, E.A.E  sizlere hem eğitim sırasında hem de evde ve işyerinizde öğrendiklerinizi uygulama fırsatı yaratmak üzere tasarlanmıştır. Tüm diğer beceriler gibi EAE becerilerinin de pratiğe gereksinim duyduğunu da hatırlatmak isterim.

   Size bu eğitimi en iyi şekilde kullanmanızı ve en önemlisi, öğreneceğiniz becerileri tüm ilişkilerinizde kullanmaya başlamanızı öneririm.

EAE ’nin aileniz ve sizin için zenginleştirici, zevkli ve ödüllendirici bir deneyim olmasını yürekten dileriz.

Linda Adams, M.A.
Gordon Training International Başkanı ve CEO’su
www. Gordontraining.com

 

 

Etkili Anne-Baba Eğitimi, gerek öğretisi gerekse kurgusu ile her kültürde ve her eğitim seviyesinde anne-babanın yararlanabileceği bir eğitimdir.

İlk sistematik kurgusu Amerikalı Psikolog Thomas Gordon (Phd)  tarafından yapılmış olan bu eğitim, bugün hem doğu hem batı toplumlarını kucaklayan, 43 ülkede etkin ve yaygın olarak verilmekte olan bir eğitimdir. Türkiye’de Gordon Training International’ın (GTI) yasal ve sertifikalandırılmış tek temsilcisi Vision Europe’tur. Vision Europe bünyesinde bulunan sosyolog, psikolog ve eğitimcilerden oluşan uzman kadro, Etkili Anne Baba Eğitimi’ni Türk dili ve kültürüne uyarlamış ve bu eğitimin yaygınlaştırılması kapsamında gerek okullar ve kurumlar ile gerekse genel katılıma açık eğitimler ile çalışmalar yapmaktadır.

 

“Etkili Anne Baba Eğitimi’ni (EAE) diğer yaklaşımlardan ayıran birçok özelliği bulunmaktadır. Ancak bunlardan öncelikle değinilmesi gereken özelliği sorunlara somut, güvenilir, uygulanabilir ve anlaşılır çözümler getiriyor olmasıdır. Özellikle Türk kültürüne uyarlandıktan sonra eğitim öncesinde sorun kabul edilen hiçbir konunun eğitimin sonunda çözümsüz kalmadığının bildirilmesi dikkate değerdir. Eğitimin, gerek yaklaşımın anne ve babalara kazandırılması gerekse örnekler ve uygulamalı çalışmalar ile hayata geçirmenin mümkün kılınması bakımından çok güçlü olduğunu belirtmek gerekir. Eğitim sonrasında katılımcılar ile pekiştirme amaçlı takip çalışmalarının yanında, eğitim sonrası destek anne babalardan hiçbir şekilde esirgenmemekte ve kurum tarafından katılımcılar mutlaka desteklenmektedir.

Handan GÜLTEKİN AKTUĞ

 

 

BU EĞİTİME NEDEN İHTİYACINIZ VAR?

 

-Sorulduğunda hepimiz söylüyoruz, “Çocuklar hayatın anlamı, dünyanın en güzel şeyleri onlar”. Peki neden bu harika çocuklarla, harika zamanlar geçiremiyoruz? Sorunlarımızı yeni sorunlar yaratmadan çözemiyoruz. Ya onlar ağlıyor, bağırıyor, kızıyor ya biz öfkeleniyor, yılgınlık duyuyor ve bazen çok yoruluyoruz. Bütün bunların üstesinden gelebilmek için bir yol olmalı. Sorunları ihtiyaçlardan ayırmayı; çözümü kimseyi incitmeden bulabilmeyi ve uygulayabilmeyi öğrenmelisiniz.

-Çocuklarınızla birlikte mutlu, huzurlu bir aile ortamına kavuşabilmek için onları anlamayı ve onlara kendinizi anlatabilmeyi öğrenmelisiniz.

-Çocuklarınızın her şeyden şikayet eden, basit şeyleri sorun eden, insan ilişkilerini bir keyif değil bir güçlük olarak yaşayan bireyler olmasını istemiyorsunuz. İstiyorsunuz ki; sorunlarını çözebilen, kendini ifade edebilen, karşısındakini anlayabilen bireyler olsunlar. Öyleyse bu ilişki becerilerini onlara kazandırmayı öğrenmelisiniz.

-Her anne-babanın çocuklarında görmeyi arzu ettiği erdemli davranışlar vardır. Bu davranışları onlara anlatarak değil, iyi örnekler olarak kazandırabileceğimizi biliyoruz. Fakat bu da yeterli olmuyor. Model olabilmek için çocuğunuzun takdir ve beğenisini kazanmanız gerekir. Çocuklarınızın 4 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında iken ve hatta 25’ine geldiğinde, hala değerleriniz ile ilgili kaygılarınızı anlaması, gerektiğinde sizi model almasını sağlayabilmek için, onun takdir ve beğenisini daim kılmayı öğrenmelisiniz.

-Kazandığınız bu iletişim becerileri sadece çocuklarınızla başarılı ilişkinin değil; çevrenizde, iletişim halinde olduğunuz herkes ile etkili iletişim kurabilmenin anahtarını verir. Bu da hem çocuklarınız hem de çevrenizden saygı ve sosyal destek görmenizi sağlar.

-Her gün her an değişen dünyamızda, kişisel gelişim hayatın her aşamasında ve alanında son derece gereklidir. Toplumda anne-baba olarak yüklendiğimiz rol ise toplumların gelecekleri açısından son derece önemli bir yer tutmaktadır. Öyleyse daha iyi, daha doğru olan için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kendi payınıza düşeni doğru olarak yapabilmek için bu alandaki kişisel gelişim olanaklarını değerlendirmek anne-baba olarak hepimizin sorumluluğudur.